Werkwijze van Mameren Makelaardij

Tweede bezichtiging


Er komt veel kijken bij het kopen van een woning. Van het zoeken naar een woning, de eerste bezichtiging tot het uitbrengen van een bod. Het is verstandig tijdens dit hele traject te kiezen voor iemand die u hierin begeleidt. Een specialist die dagelijks met aan- en verkopen te maken heeft en bekend is met de actuele ontwikkelingen op de regionale woningmarkt. Ik als makelaar heb jarenlange ervaring op het gebied van woningaankopen. Samen met u vinden wij uw ideale woning! U wilt immers toch niet te veel betalen!
Als u een woning heeft bezichtigd en deze voldoet aan uw wensen schakelt u Van Mameren Makelaardij in. Nadat u zich aangemeld heeft, krijgt u een bevestigingsmail waarin ondermeer de contactgegevens van uw aankoopmakelaar staan. Over het algemeen zal de aankoopmakelaar dezelfde werkdag nog contact met u opnemen. In overleg met u en de verkoper of verkopende makelaar wordt een datum voor de tweede bezichtiging afgesproken. Uw aankoopmakelaar gaat mee naar de tweede bezichtiging voor de inspectie en waardebepaling. Ook zorgt de aankoopmakelaar uiteraard voor het complete vooronderzoek zoals kadastrale gegevens, milieu, bestemmingsplan, de tijd dat de woning te koop staat enzovoort. De aankoopmakelaar kan u adviseren om ook een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren.
Als de onderhandelingen niet tot aankoop leiden, brengt de aankoopmakelaar u geen kosten in rekening wanneer u bij de onderhandelingen voor uw tweede keuze dezelfde aankoopmakelaar wilt gebruiken voor de aankoopbegeleiding. 
Wanneer u niet dezelfde aankoopmakelaar wilt inschakelen of wanneer u geen tweede keuze heeft brengt de aankoopmakelaar u € 275,- inclusief btw in rekening voor de werkzaamheden die zijn verricht.


Onderhandelen

Van Mameren Makelaardij heeft beroepshalve veel ervaring met onderhandelen. Zij weten waar u rekening mee moet houden wat betreft prijs en voorwaarden in de onderhandeling. De onderhandelingsstrategie wordt vooraf uitgebreid met u doorgenomen en uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. In het onderhandelingsproces wordt in feite de aankoopcourtage terugverdiend.

Bouwkundige Keuring

Voordat de koopakte wordt ondertekent is het verstandig eerst een bouwkundige keuring te laten uitvoeren om eventuele ‘verborgen gebreken’ boven water te halen of bij ernstige gebreken te heronderhandelen over de overeengekomen prijs.


Koopakte

Als de onderhandelingen gunstig hebben uitgepakt en u het huis heeft gekocht moet er een koopakte opgesteld worden. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden, de boete voor niet nakomen van afspraken enzovoort. Vaak zal de verkopende makelaar deze koopakte opstellen. Om er zeker van te zijn dat alle gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven zal de Erkende Aankoopmakelaar deze koopakte nauwkeurig nalopen en waar nodig bijstellen. Indien de verkopende partij geen makelaar heeft, kan Van Mameren Makelaardij de koopakte samen met u opstellen.


Notaris

Van Mameren Makelaardij blijft ook beschikbaar bij de notariële begeleiding. De notaris stelt op basis van de gegevens die Van Mameren Makelaardij aan de notaris ter beschikking heeft gesteld de leveringsakte op. De akte wordt gecontroleerd alsmede de nota van afrekening. Deze wordt dan door u in aanwezigheid van uw erkende aankoopmakelaar, de notaris en/of de verkopende partij ondertekend.


Interesse in Van Mameren Makelaardij? Aanmelden gebeurt geheel vrijblijvend via ons opdrachtformulier.